> Književnost

ključne reči:
,
Odakle sam bila, više nisam
Dejan Tiago Stanković
Geopoetika
Beograd, 2011.
Kada je Grad glavni lik priča, kao što se dogodilo u pričama Stankovića, onda se, nakon čitanja knjige, može steći utisak da nismo čitali zbirku priča nego neki omnibus roman. Zapravo, čitava galerija ljudskih sudbina i interesantnih okvira priča veoma uspešno izaziva kod čitaoca osećaj boravka u Lisabonu, osećaj proživljenosti slika koje pripovedač stvara više naracijom i dijalozima nego čistom deskripcijom. Taj čitalački boravak u portugalskoj prestonici odnosi se na razna istorijska razdoblja, tako da ćete imati prilike da prisustvujete raz…
pročitajte celu preporuku >>
Druge boje. Eseji i jedna priča
Orhan Pamuk
Geopoetika izdavaštvo
Beograd, 2011.
U knjizi u koju je stalo sedamdeset i šest tekstova – članaka, eseja, kolumni, predgovora, rasprava, raznih zapisa i beležaka, intervju koji je dao za pariski list Paris Review, jedna autobiografska priča, i najzad, beseda koju je održao prilikom uručenja Nobelove nagrade 2006, veliki turski romanopisac Orhan Pamuk piše o svojim sećanjima, radostima i strepnjama, zapažanjima i razmišljanjima o svetu koji se prepoznaje i u njegovim romanima. Pamuk novinar, esejista, književni kritičar, poput Pamuka romanopisca, na jednako maestralan način u ovoj zbirci „svašt…
pročitajte celu preporuku >>
Muzej prepiske: Lična pisma koja bi trebalo da pripadaju svima
Šon Ašer
Geopoetika izdavaštvo
Beograd, 2016.
"... Prijatelji me već dugo mole da ti pišem u ime čovečanstva. Ali sam ja odbijao njihov zahtev, zato što sam smatrao da bi bilo drsko da ti napišem pismo. Nešto mi govori da ne smem da kalkulišem i da moram da te molim koliko god to može da urodi plodom. Prilično je jasno da si ti jedina osoba na svetu koja može da spreči rat koji bi mogao da vrati ljudsku vrstu u stanje divljaštva..." pisao je 1939. Mahatma Gandi, Hitleru. Pored ovog interesantnog pisma, u knjizi se nalaze još preko stotinu izuzetno neobičnih, zabavnih, šaljivih, tužnih, iskrenih pisama. Inter…
pročitajte celu preporuku >>
Divlji detektivi
Roberto Bolanjo
Lom
Beograd, 2016.
Život Roberta Bolanja kao da je na izvestan način i sam može lako postati roman. On je bio za života ubeđeni levičar, bez prekida politički aktivan. Živeo je  u Čileu, Meksiku i na kraju u Španiji, gde se izdržavao kao čistač ulica, perač sudova, čuvar i portir. Bolanjo je usled siromaštva, iako do tada isključivo pesnik, odlučio da počne da piše prozu, u svojim četrdesetim. Do svoje prerane smrti 2003. godine, u 50. godini života, Bolanjo je napisao deset proznih ostvarenja. Iako je i za života njegov uspeh bio strelovit, tek je nakon smrti njegovo delo ustoli…
pročitajte celu preporuku >>
Pesme i neke stvari
Borislav Radović
Čigoja štampa
Beograd, 2016.
Poezija Borislava Radovića, objavljena u autorovoj redakciji u knjizi Pesme i neke stvari, gledana ucelo, predstavlja sasvim posebno, prepoznatljivo, nezaobilazno mesto moderne srpske poezije. A čitana pesmu po pesmu ona upućuje na jezičku stvarnost, stvorenu rečima, na svet u svetu. Uprkos obilju predmetnosti i stalnom radu mitskog mišljenja, sa izostalom, ponekad podrazumevanom, a retko kada izgovorenom, za lirsko pevanje inače očekivanom „ja” ispovednom perspektivom, Radovićeva poezija opire se ultimativnom tumačenju. Ona, naprosto, hoće u tiši…
pročitajte celu preporuku >>
Živeti
Ju Hua
Geopoetika izdavaštvo
Beograd, 2014.
Mali čovek u velikom vremenu. Ta tema je gotovo opšte mesto pripovedne proze sa epskim pretenzijama. Savremeni kineski pisac Ju Hua pripoveda svoju, ujedno i kinesku verziju te univerzalne ljudske priče u romanu Živeti. (Izvrstan prevod Zorana Skrobanovića.) Roman se sklapa smenom dve pripovedne perspektive. Prva pripada mladom etnologu koji sabira i proučava narodne umotvorine po kineskim selima. Tokom tog „rada na terenu” on sreće ostarelog seljaka Fuguia i pretvara se u slušaoca njegove preteške životne priče. Fugui je, doslovno, „slamka u…
pročitajte celu preporuku >>

Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.