Podari mi lepu smrt
ključne reči:
, ,
Podari mi lepu smrt
broj strana: 71

Već naslovom ove zbirke priča Slavko Stamenić jasno određuje svoje tematsko interesovanje. Memento mori ili podsećanje na smrt jedan je od najrabljenijih motiva u korpusu svetske književnosti. Ali za razliku od, na primer, onih dela renesanse koja nas pozivaju da iskoristimo život jer na koncu svega čovek je prah, Slavko Stamenić sasvim u pravoslavnom duhu podseća nas na lepotu smrti a naslovom čak i na često pominjanje želje koje se u našem narodu može čuti.

Knjiga Slavka Stamenića je pažljivo komponovana, kao zbirka uokvirenih priča, njih 12 na broju, prstenaste kompozicije. Umesto predgovora i pogovora, priče kontekstualizuju delovi knjige Ugledanje na Hrista koja se pripisuje Tomi Kempijskom a čiji se odlomci kao mota nalaze i na početku svake priče ponaosob.

Na malo prostora, vešto i nepogrešivo pripovedač ispisuje prozu koja je istovremeno topla i ljudska, ali i opominjuća. Topla i ljudska jer je u njenom središtu čovek i njegov lični put, njegov izbor i opredeljenje. Međutim, ona je i te kako i angažovana. Upravo u stavu koji autor čvrsto zastupa, stavu da su moral i etika neodvojivi od čovekovog bića odnosno da ono doseže svoju punoću tek uz pridržavanje načela dobrog. Dobro je za autora zbirke Podari mi lepu smrt pak tesno povezano sa religijskim, odnosno pitanjima vere a svet ovih priča je, baš u skladu sa hrišćanskim poimanjem stvarnosti, bipolaran i eshatološki usmeren.

 

Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.