napredna pretraga

Bojan Kundačina
Biblioteka grada Beograd

Rođen u Mostaru 1985. godine. Diplomirao na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti. Zaposlen u Biblioteci grada Beograda.
Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.