napredna pretraga

Beba Stanković
Narodna biblioteka Srbije

Čitam već duže od 50 godina. Zadovoljstvo, potreba, pasija. Ukus raznolik – ako je dobro, žanr nije bitan. Diplomirala filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a uradiću (jednom) i završni MA rad na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na grupi Teorija kulture i studije roda. U bibliotekarstvu preko 20 godina, čitala redovno i pratila književnu produkciju, iako sam 16 godina provela na mestu direktorke Biblioteke u Požarevcu. Pored ostalog, organizovala preko 200 predstavljanja knjiga, predavanja, tribina, izložbi, koncerata; bila urednica znatnog broja zbornika i izdanja biblioteke, priredila 2 monografije o biblioteci, zbornik tekstova iz savremene filozofije, knjigu o Požarevcu, koautorka i autorka dva stručna bibliotečka seminara, saradnica Deska Kreativna Evropa. 2015. dobitnica nagrade koju dodeljuje Zajednica matičnih biblioteka Srbije „Đura Daničić“. Međunarodno iskustvo u struci sticala na IFLA kongresima i drugim (međunarodnim) projektima – rukovodeća IFLA Specijalne interesne grupe „Žene, informacije, bibliotekarstvo“, pripremala pretkonfrencije i sesije SIG u Singapuru, Pretoriji, Kejptaunu i Lionu, 6 poster prezentacija na 7 IFLA kongresa, predavanja po pozivu i učešća na stručnim konferencijama u Sarajevu, Bihaću, Amsterdamu, Pragu, Solunu, Sofiji, Atini. Učesnica dvogodišnjeg međunarodnog INELI Balkans projekta. Rezident Mortenson internacionalnog biblitečkog centra, Urbana-Šampanj, SAD.

Viša diplomirana bibliotekarka u Narodnoj biblioteci Srbije od 2017. godine na poslovima u Odeljenju za kulturu, Odeljenju za međunarodne odnose i Odeljenju katalogizacije.

Grupa autora

Ketrin M. Ringrouz

Jovan Šuica

Dubravka Ugrešić
Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.