Izabrana ključna reč: SIMULACIJA

ključne reči:

Simbolička razmena i smrt
Žan Bodrijar
DEČJE NOVINE
GORNJI MILANOVAC, 1991.
Jedan od najznačajnijih francuskih teoretičara 20. veka Žan Bodrijar, čiji opus predstavlja kombinaciju filozofije, sociologije, ekonomije, daje kritički osvrt na vreme u kojem živi. Kombinujući socijalnu teoriju i filozofiju, Bodrijar odslikava ključne događaje i fenomene epohe. U knjizi „Simbolička razmena i smrt“ nastoji da dâ detaljan opis kapitalističkih vrednosti i sadašnjeg društva. On veliča premoderno društvo i u njemu dominantan princip realnosti nasuprot današnjem postmodernom. Ono što, po mišljenju Bodrijara, odlikuje sadašnji trenut…
pročitajte celu preporuku >>

Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.