> Društvene nauke

ključne reči:
, , ,
Psihologija gluposti
Žan Fransoa Marmion
Dereta
Beograd, 2020.
Francuski psiholog Žan Fransoa Marmion, urednik časopisa Le Cercle Psy, kao da je 2018. godine, kada je prvi put u Francuskoj izašla knjiga Psihologija gluposti, predvideo da će nam u 2020. i 2021. godini jedna takva zbirka razmišljanja o ovoj temi biti preko potrebna.   U cilju boljeg razumevanja gluposti koja se u doba interneta progresivno nagomilava, i u cilju otpora ovoj pošasti, on je okupio svoje kolege, priznate psihologe, sociologe, filozofe, ekonomiste i pisce. Svako od njih je u kratkom autorskom tekstu, ili kroz intervju sa urednikom, predstavio svoju …
pročitajte celu preporuku >>
ključne reči:

Srpski na srpskom
Mirjana Blažić
Radio-televizija Srbije
Beograd, 2016.
Da li zaista znamo svoj maternji srpski jezik ili ga koristimo kao u „reklamnim sloganima" koje stvaraju brend menadžeri, marketing risrčeri i art kopirajteri. Gde su tu naši lektori? Da li se dosledno poštuju pravila srpskog književnog jezika u elektronskim medijima i modernoj umetnosti, ili bi „da nema novinara koji nam kvare jezik, takozvanih voditeljskih i tabloidnih pisaca da nam kvare književnost, samozvanih voditelja sa raznih obojenih televizija da nam kvare govor i marketinških agencija da nam kvare pravopis i terorišu nas tuđicama", n…
pročitajte celu preporuku >>
Fenomen populizma
Grupa autora
Klio
Beograd, 2020.
Najuticajnija savremena definicija populizma potiče od holandskog politikologa Kasa Muda, a prema kojoj je populizam "ideologija koja deli društvo na dve antagonističke celine, na običan narod i korumpiranu elitu, i koja tvrdi da bi politika trebalo da bude izraz volje naroda" (2004). Sličnu je definiciju predložio i Torkvato di Telja, koji smatra da se populizam može definisati kao "politički pokret koji naglašava interese, kulturu i spontane osećaje običnih ljudi nasuprot interesima i kulturi privilegovane elite (1995). Mnogo toga se promenilo od …
pročitajte celu preporuku >>
Evnusi – savršene sluge
Ketrin M. Ringrouz
Evoluta
Beograd , 2016.
Pojam evnuha ili uškopljenika, prisutan je u ljudskoj istoriji od davnih vremena - najraniji zapisi o namernoj kastraciji radi stvaranja evnuha, datiraju iz sumerskih vremena, iz 21. veka p. n. e.  Na našim prostorima, najčešće se  vezuje za prostore Dalekog i Srednjeg istoka, ali istorija ukazuje na njihovo prisustvo i na prostorima kako prethrišćanskih, tako i hrišćanskih teritorija i država.Čak i pre doba klasične starine, na prostoru Istočnog Mediterana razvila se kastracija muškaraca kao deo religijske prakse koja je opstala i prenela se u grč…
pročitajte celu preporuku >>
HOMO DEUS – Kratka istorija sutrašnjice
Juval Noa Harari
Laguna
Beograd, 2018.
Novi naslov Hararija predstavlja, u stvari, priručnik za snalaženje u razumevanju budućnosti koja je, u mnogim segmentima, već počela. Harari i u ovoj knjizi ne prestaje da zapanjuje načinom na koji tretira teme o kojima neprestano razmišljamo: kuda ide ovaj svet, šta je čovek, šta je bog, koja je njihova uloga u razvoju društva, šta je sreća itd.  Harari otvara ove teme na originalan način i nemoguće je poistovetiti ga sa nekim od prethodnika koji su se bavili sličnim antropološko-filozofskim temama. Precizan je u tvrdnjama koje detaljno obrazlaže i dov…
pročitajte celu preporuku >>
Privatni svet osmanskih žena
Godfri Gudvin
Geopoetika
Beograd, 2015.
Godfri Gudvin, poreklom Britanac, rođen je 1921. u Lisabonu. Školovao se na koledžu Klifton u Bristolu i na Kraljevskoj akademiji dramskih umetnosti u Londonu. Radio je kao predavač u Londonu, Aleksandriji i, konačno Istanbulu, gde počinje njegovo interesovanje za osmansku kulturu. Autor je kapitalne knjige Istorija osmanske arhitekture koja mu je donela ugled vodećeg autoriteta u oblasti osmanske arhitekture i turske kulture, kao i dela o Mikelanđelu Istoka – najvećem islamskom graditelju Mimaru Sinanu. Život žena kao najmanje istraživanu oblast v…
pročitajte celu preporuku >>

Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.