Privatni svet osmanskih žena
Privatni svet osmanskih žena
izdavač: , Beograd, 2015.
broj strana: 274
naslov originala:
The Private World of Ottoman Women
prevodilac: Arijana Luburić Cvijanović

Godfri Gudvin, poreklom Britanac, rođen je 1921. u Lisabonu. Školovao se na koledžu Klifton u Bristolu i na Kraljevskoj akademiji dramskih umetnosti u Londonu. Radio je kao predavač u Londonu, Aleksandriji i, konačno Istanbulu, gde počinje njegovo interesovanje za osmansku kulturu. Autor je kapitalne knjige Istorija osmanske arhitekture koja mu je donela ugled vodećeg autoriteta u oblasti osmanske arhitekture i turske kulture, kao i dela o Mikelanđelu Istoka – najvećem islamskom graditelju Mimaru Sinanu.
Život žena kao najmanje istraživanu oblast viševekovne vladavine Osmanlija, od naseljavanja u Anadoliji do gradskog i dvorskog života u 19. veku, osvetljava se u ovoj Gudvinovoj studiji. Autor predstavlja rekonstrukcije života pripadnica svih društvenih slojeva i najrazličitijih ženskih sudbina.
Ova knjiga ruši predrasude koje imamo kada je reč o ženskom pitanju u Osmanskom carstvu, koje je bilo po mnogo čemu ispred zapadnoevropske kulture tog vremena.
Knjiga obiluje naučnoistraživačkim studijama, pismima, slikama, putopisima.

Autor preporuke:
Odlomak iz dela

U XIX veku, evropski umetnici su mukotrpno radili u Osmanskom carstvu. Njihov uticaj je morao pogoditi lokalne umetnike, među kojima je bilo muškaraca i veoma malo žena do kraja devetnaestog veka, kada su jedna ili dve napustile privatnost doma. Mihri Hanim je primer za sve njih u tom smislu što joj je paša, njen otac, obezbedio obrazovanje u zapadnom maniru, te je išla na privatne časove i postala vešta i dražesna portretiskinja.

 

Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.