Lajkovčanka
ključne reči:
, , ,
Lajkovčanka
izdavač: Književna omladina Srbije, Beograd, 2017.
broj strana: 245

Roman Lajkovčanka Velje Žunjića je istovremeno i savremeni i svevremeni roman. Žunjićeva Lajkovčanka žanrovski se može kvalifikovati kao porodični roman koji prati genezu jedne porodice, odnosno istoriju članova porodica ili pojedinaca koji dolaze u neposrednu vezu sa porodicom Spasoja železničara. Istovremeno, Lajkovčanka je i socijalni roman koji svedoči o istorijskim zbivanjima u Srbiji u rasponu od oko pola veka. Takođe, pogrešili bismo ukoliko ovaj Žunjićev roman ne kvalifikovujemo kao ljubavni roman. Naime, ljubav je centralni motiv iz koga niču i u koji se ulivaju sve ostale kvalifikacije romana Lajkovčanka.

            Kroz dva vremenska toka pripovedanja, Žunjić iznosi istoriju jedne porodice. Jana, poslednji naslednik Spasoja, lajkovačkog železničara, odrasta bez saznanja o vlastitim korenima. Nasledivši kuću u Lajkovcu, Jana se susreće sa prošlošću svojih predaka. Porodične fotografije, sačuvana pisma sa fronta, zapuštena humka na lajkovačkom groblju, prokletstvo dede Nastasa, Janu dovodi do otkrića vlastitog identiteta. Kroz ljubav Luke Strahinjića, Jana se sreće sa samom sobom. Povezani u sadašnjosti, kao i u dalekoj prošlosti svojih dedova, Jana i Luka pronalaze načina da prevaziđu višedecenijski razdor.

            Lajkovčanka je roman o odricanju od ljubavi zarad života i roman o pronalaku ljubavi zarad života. Istorijska potka ove priče o stalnim srpskim podelama, o ratnim i posleratnim vremenima, o nevinim žrtvama i prinudnim dželatima, od Žunjićevog romana čini aktuelno, svevremeno delo.

Odlomak iz dela

Vezao je uže oko grane a zatim se popeo na panjić i drugi kraj užeta obmotao oko vrata. Stegao je jako, toliko da se već useklo. Drhtala mu je jabučica. Poskakivala je od tuge, od bola, od hrapavog dodira užeta. Znao je samo da nije od straha. Nije se plašio smrti, već dugo ju je priželjkivao. Ipak, trebalo je skupiti hrabrosti, trebalo se oprostiti. Znao je da će mu tamo gde odlazi biti bolje. Opet će videti svoju Anku. Pogledao je prema nebu. Roj zvezda zablista u njegovom oku. Eno i Anke među njima. Pruža mu ruke, zove ga u svoj zagrljaj.

 

Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.