Dete
ključne reči:
, ,
Dete
izdavač: Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2019.
broj strana: 72

Kulturni centar Novog Sada objavio je nedavno zbirku pesama Živorada Nedeljkovića naslovljenu „Dete“, dvanaestu po redu u opusu ovog pesnika, urednika pesničkih knjiga i urednika kraljevačkog književnog časopisa „Povelja“. 

Danijela Kovačević Mikić, u pogovoru izdanju, ističe: „Bogata konotativnost naslovne reči dete – od čuđenja, igre kao imperativa, radosti, zadivljenosti, radoznalosti i prvih patnji u dodiru sa predstavnicima društvene stvarnosti („lekari, učitelji, žbiri“), do negativnih značenja socijalne neukalupljenosti i naivnosti koja je na granici asocijalnosti – obezbeđuje čvrsto jedinstvo zbirke koja bi se mogla sagledati i kao svojevrsna lirska autobiografija (kurziv K. Jablanović), s elementima istoriografske građe, s tim što se autobiografsko relativizuje i univerzalizuje jezičkim sredstvima.“ Kako su kritičari već primetili u ranijim zbirkama, Nedeljković i u ovoj najnovijoj primenjuje isti postupak – kreće od svakodnevnih životnih situacija, tzv. malih stvari, pa gradeći pesničku sliku dolazi do analogija. Čitav tematsko-motivski sklop na tragu je pesama iz ranijih zbirki: motivi putovanja, figure oca i sina, žene, pesnika, Gospoda, države, poretka i dr. Lirski subjekat vraća se prošlosti i korenima na selu, iako je prezent najčešće korišćen vremenski oblik; oseća se strancem u gradu koji ga je prihvatio.

Duboko refleksivna lirika, pored svih užasa o kojima svedoči, ipak nudi optimističku sliku sveta, što je očito u završnoj pesmi „Čežnja“: „Sav život je u pitanjima i neprestano / Odgovaram, jer tako mi se živi. / Radoznalom, tako mi se živi.“ Svaka od 44 pesme, nužno vraća čitaoca na svoj početak i traži da se barem još jedanput pročita i promisli i o pitanjima koje pesnik otvara i o rešenjima za kojima poseže.

Odlomak iz dela

Živorad Nedeljković: DETE

 

Proganjao me je dugo isti san: branim

Gol načinjen od đačke torbe i jakne.

Na ledini kraj škole. Napadaju ga

Mrtvi i naizgled živi. Poznao bih

I ponekog pesnika, bravure.

 

Iskrsava slika. Padam, razbijenih kolena.

Vičem, a glas se vraća: ja sam dete, samo dete.

Iscereni, prete lekari, učitelji, žbiri.

Likuju lokalni mangupi.

 

Dižu me, sve dok ne klonem, budan.

 

Na novoj ledini nema gola.

Nestale su reči: ja sam, dete, samo.

 

Sa jaknom preko torbe i potrepština

Za dan u kome neću odati da zaista sam dete,

Stojim na trgu, na pijaci, hodam.

 

***

Živorad Nedeljković: SLATKE SEMENKE

 

Padao je dubok sneg i nije bio

Metafora, litota, poslovica.

Kaiševa slanine bilo je manje

Nego zimskih meseci.

Proleća istovetna prolećima

U mašti i stvarnosti pisaca za decu.

Leta topla i plahovita poput

Obrazovanja, a jeseni nalik

Opisima Vojislava Ilića.

Poezija je bila i antifašistička

I otkrivalačka i udvorička

I ljubavna i tamnovali su pesnici.

Kao Dis. Uglavnom kao Dis.

Bio sam mali i čitao o ispadima

I skretanju pažnje; o egoizmu

I dobroj volji dvora.

Tikve su cvetale na ledinama

I bile pod sivim sumornim nebom

Pune semena.

Na utakmicama i u bioskopu, u školi,

Tamanio sam semenke i pljuckao opnu

Na pod i u travu pored aut-linije.

 

***

 

Živorad Nedeljković: ČEŽNJA

 

Kad bi me pitali za omiljena jela,

Naveo bih ona koja nisam probao;

Cenjeni čitaoci ili dragi gledaoci

Ništa važno ne bi saznali o meni.

 

Nabrojao bih vina koja nikada neću piti.

 

I slike pred kojima u mašti

Treperim u muzejima drevnim.

 

Pričao bih o muzici koju neću čuti.

Zanet, o Točku i Bramsu.

O nerođenim i njihovim ushitima.

I o državnicima, nehajnim prema slavi.

 

Izdvojio bih stotinu pesnika,

I još više bezimenih, zauvek nedostupnih.

I zaista ništa ne bih rekao o sebi.

 

Sav život je u pitanjima i neprestano

Odgovaram, jer tako mi se živi.

Radoznalom, tako mi se živi.

 

 

Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.