napredna pretraga

Vladana Stojadinović
Narodna biblioteka „Njegoš“, Knjaževac

VLADANA STOJADINOVIĆ (1970, Knjaževac), prevodilac i profesor francuskog jezika i književnosti, od 2006. bibliotekar je u Narodnoj biblioteci „Njegoš“ u Knjaževcu. Zvanje bibliotekar-informatičar master stekla je 2012, a stručno zvanje višeg diplomiranog bibliotekara 2013. godine. U Biblioteci u Knjaževcu, čije su aktivnosti u najvećoj meri usmerene ka radu sa decom i mladima, očuvanju kulturnoistorijskog nasleđa i podsticanju naučnoistraživačkog rada, obavlja poslove vezane za Zavičajnu zbirku, izdavačku delatnost, kulturno-obrazovne programe. Urednik je edicija i izdanja Biblioteke, koautor i autor nekoliko publikacija, autor dodatnih tekstova u publikacijama i tekstova koji promovišu izdanja i programe Biblioteke.
Izradu portala
Šta da čitam podržalo
Ministarstvo kulture
i informisanja
Republike Srbije
Šta da čitam je jedinstveni portal za preporuke za čitanje knjiga koje su objavljene na srpskom jeziku. U radu portala učestvuje preko 30 javnih biblioteka iz Srbije.